Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMicrobiological investigation of honey collected from Şırnak province of Turkey (EN)

VURAL, A.
DURMUSOGLU, H.
ERKAN, M. E.
GURAN, H. S.

In this study, 50 randomly selected honey samples purchased from different retail markets in Şırnak, Turkey, were investigated for microbiological quality and probable public health risks. The honey samples were tested for the presence and enumeration of vegetative and spore forms of total mesophilic aerobic bacteria, total mesophilic anaerobic bacteria, sulfite reducing anaerobic bacteria, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens and Bacillus cereus according to standard techniques. C. botulinum, C. perfringens and sulfite reducing anaerobic bacteria spores were not detected in the analyzed honey samples. The contamination rate of vegetative form of B. cereus, sulfite reducing anaerobic bacteria, total mesophilic aerobic bacteria and total mesophilic anaerobic bacteria were found to be 4%, 4%, 86% and 44%, respectively. The spore form of B. cereus, total mesophilic aerobic bacteria and total mesophilic anaerobic bacteria contamination rate were detected as 2%, 84% and 42%, respectively. It is concluded that, during the production, storage, and sales, honey samples may be contaminated with some microorganisms from different sources, causing important public health risks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Clostridium (EN)
spore forming bacteria (EN)
Bacillus cereus (EN)
honey (EN)
microbiological quality (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 1 (2015); 22-26 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 1 (2015); 22-26 (EN)

Copyright (c) 2017 M. E. ERKAN, A. VURAL, H. S. GURAN, H. DURMUSOGLU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.