Η εφαρμογή της in vitro γονιμοποίησης ως τεχνικής για την αξιολόγηση της γονιμότητας του σπέρματος κριαριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εφαρμογή της in vitro γονιμοποίησης ως τεχνικής για την αξιολόγηση της γονιμότητας του σπέρματος κριαριών (EL)
The application of in vitro fertilization techniques for the evaluation of ram fertility (EN)

KANTAS (Δ. ΚΑΝΤΑΣ), D.
PAPADOPOULOS (Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), S.
THEODOSIADOU (Α. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ), E.
VALASI (Ε. ΒΑΛΑΣΗ), E.

Η πρόβλεψη της γονιμοποιητικής ικανότητας ενός κριού χρησιμοποιώντας in vitro δοκιμές, θα μπορούσε να έχει μεγάλη σημασία για την αναπαραγωγική διαχείριση σε ποίμνια προβάτων. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες in vitro που διατίθενται για την αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος και της γονιμοποιητικής ικανότητας, και η μέθοδος που θα επιλεγεί εξαρτάται από το στόχο της αξιολόγησης του σπέρματος και των διαθέσιμων πόρων. Η αξιολόγηση της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος in vitro, κατά αρχάς αναπτύχθηκε για την εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης (ΑΙ) και μετέπειτα για την εφαρμογή της τεχνικής της in vitro γονιμοποίησης (IVF). Οι τεχνικές της IVF επιτρέπουν την εκτίμηση της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος με το να εκτιμούν την ικανότητα των σπερματοζωαρίων να διεισδύουν και να γονιμοποιήσουν ώριμα ωάρια in vitro και με το ποσοστό παραγωγής εμβρύων μετά από in vitro γονιμοποίηση και καλλιέργεια των γονιμοποιημένων ωαρίων. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται συνοπτικά μελέτες που πραγματοποιήθηκαν in vitro, σε μια προσπάθεια για τη δημιουργία μιας εργαστηριακής δοκιμής που με ακρίβεια να αξιολογεί, και ακόμη περισσότερο να προβλέπει την γονιμοποιητική ικανότητα σπέρματος κριών. (EL)
The prediction of field fertility of a given ram by using in vitro tests would be of great importance for the reproductive management in sheep flocks. There are many in vitro procedures available for evaluating semen quality and fertilizing ability, and the method chosen depends on the objective of evaluating the sperm and the available resources. The in vitro evaluation of semen fertilizing ability was firstly developed for the artificial insemination (AI) purposes and secondly for the application of in vitro fertilization (IVF) technique. The IVF techniques allow the assessment of fertility in terms of ability to penetrate and fertilize in vitro mature oocytes and ultimately to yield component embryos following IVF and culture. In this review are briefly presented in vitro studies performed in an attempt to establish an accurate laboratory test for the evaluation and, even more, the prediction of field fertility in sheep. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

in vitro παραγωγή εμβρύων (EL)
AI (EL)
IVF (EL)
σπέρμα (EL)
κριός (EL)
semen (EN)
AI, (EN)
IVF (EN)
in vitro embryo production (EN)
ram (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 2 (2015); 63-69 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 2 (2015); 63-69 (EN)

Copyright (c) 2018 S. PAPADOPOULOS (Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E. THEODOSIADOU (Α. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ), D. KANTAS (Δ. ΚΑΝΤΑΣ), E. VALASI (Ε. ΒΑΛΑΣΗ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.