Υπερηχοτομογραφική Εξέταση του Δέρματος στο Σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥπερηχοτομογραφική Εξέταση του Δέρματος στο Σκύλο (EL)
Ultrasonographic examination of the canine skin: a review (EN)

MANTIS (Π. ΜΑΝΤΗΣ), P.
SARIDOMICHELAKIS (Μ.Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.

ABSTRACT (EL)
Real time B-mode ultrasonography is a non-invasive diagnostic imaging modality that does not use radiation and allows examination of various soft tissue structures. For many years it is used in human dermatology and in the last decade it has entered the canine dermatology arena. Based on the frequency employed, cutaneous ultrasonography may be classified as intermediate- (7-15 MHz) or high-frequency (20 MHz or higher). Using intermediate frequency, the ultrasonographic features of normal canine skin are consistent and three distinct visible layers can be seen. Using a 50 MHz transducer, the epidermis and hair follicles are also identified and accurate measurements of skin thickness can be obtained. The aim of this article is to review the available published knowledge regarding ultrasonographic examination of the canine skin. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

skin (EL)
Ultrasound (EL)
dog (EL)
ultrasound biomicroscopy (EL)
skin (EN)
Ultrasound (EN)
dog (EN)
ultrasound biomicroscopy (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 17-20 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 17-20 (EN)

Copyright (c) 2018 P MANTIS, MN SARIDOMICHELAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.