Επίδραση της πλούσιας σε κυτταρίνη διατροφής στις αλλοιώσεις των χηλών ομαδικά σταβλισμένων χοιρομητέρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της πλούσιας σε κυτταρίνη διατροφής στις αλλοιώσεις των χηλών ομαδικά σταβλισμένων χοιρομητέρων (EL)
Effect of increased dietary fiber on hoof lesions of loose housed sows (EN)

SKAMPARDONIS (Β. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ), V.
LEONTIDES (Λ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ), L.
TZIKA (E. TZHKA), E. D.
LISGARA (Μ. ΛΙΣΓΑΡΑ), M.

Από τον Ιανουάριο του 2013, είναι υποχρεωτικός σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ομαδικός σταβλισμός των εγκύων χοιρομητέρων. Μια από τις κύριες αιτίες αλλοιώσεων στις χηλές και της συσχετιζόμενης με αυτές χωλότητας των χοιρομητέρων είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους κατά την ομαδοποίηση σε κελιά με σχαρωτό δάπεδο. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι χοιρομητέρες που διατρέφονται με περιορισμένη ποσότητα σιτηρεσίου, αφιερώνουν λιγότερο χρόνο της ημέρας σε όρθια στάση και περισσότερο χρόνο σε ανάπαυση (ξαπλωμένες) στην περίπτωση που το σιτηρέσιό τους περιείχε υψηλό ποσοστό κυτταρίνης. Για το λόγο αυτό διερευνήθηκε η πιθανή επίδραση του υψηλού ποσοστού κυτταρίνης του σιτηρεσίου ξηρής περιόδου στην ένταση των αλλοιώσεων των χηλών ομαδικά σταβλισμένων χοιρομητέρων τριών ελληνικών εκτροφών. Αρχικά εξετάστηκαν και οι αλλοιώσεις βαθμονομήθηκαν στις χηλές 596 χοιρομητέρων εντός των θαλάμων τοκετών. Οι αλλοιώσεις που βαθμονομήθηκαν αφορούσαν αλλοιώσεις υπερ-κερατινοποίησης, διαβρώσεις ή ρωγμές και υπερ-αναπτύξεις των δακτύλων και των επικουρικών χηλών. Ακολούθως οι χοιρομητέρες διατράφηκαν κατά τη διάρκεια της επόμενης ή των δύο επόμενων κυήσεων με σιτηρέσιο με αυξημένο ποσοστό κυτταρίνης. Τριάντα οκτώ τοις εκατό επανεξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης και εξήντα δύο τοις εκατό κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλουχίας μετά την πρώτη εξέταση. Κατά την πρώτη εξέταση, το ποσοστό των χοιρομητέρων με τουλάχιστον μία αλλοίωση σε οποιοδήποτε άκρο ήταν μεγαλύτερο του 95% σε όλες τις εκτροφές. Οι συχνότερες και εντονότερες αλλοιώσεις εντοπίζονταν στο βολβό των χηλών καθώς και στο μέγεθος των δακτύλων και των επικουρικών χηλών. Η χορήγηση σιτηρεσίου με υψηλό ποσοστό κυτταρίνης δεν επηρέασε την ένταση των αλλοιώσεων σε κανένα ανατομικό τμήμα των χηλών. (EL)
Loose dry sow housing became mandatory in the European Union from January 2013 onwards. One of the major causes of injuries to sows’ hooves and associated lameness is fighting on concrete/slatted flooring at grouping. Previous studies observed that in sows submitted to feed restriction, feed supplemented with dietary fiber reduced the time spent in the standing position and increased the time spent in the lying position. Therefore, we investigated the effect of increased levels of dietary fiber (7.2-7.5% crude fiber/kg dry matter) on the severity of hoof lesions of group housed sows in three Greek swine herds. The feet of 596 sows were initially examined for lesions upon their entry to the lactation facilities. Lesions scored included hoof hyperkeratinization, erosions or cracks and toe and dew claws overgrowths. When exiting the farrowing facilities they were offered recipes with increased dietary fiber throughout one or two subsequent gestations. Thirty-eight percent were re-examined for feet lesions during the first and sixty-two percent during the second lactation after initial examination. The proportion of sows with at least one lesion on any foot, at first scoring, was more than 95% in all herds. The most frequently and severely affected sites were the heel and the elongated toes and dew claws. The increased dietary fiber had no effect on lesion severity on any of the hoof sites considered. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κυτταρίνη σιτηρεσίου (EL)
αλλοιώσεις χηλών (EL)
χοιρομητέρες σε ξηρή περίοδο (EL)
ομαδικός σταβλισμός (EL)
dry sows (EN)
hoof lesions (EN)
loose housing (EN)
dietary fiber (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 39-46 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 39-46 (EN)

Copyright (c) 2018 V SKAMPARDONIS, M LISGARA, ED TZIKA, L LEONTIDES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.