Διερεύνηση της παρουσίας των σαλμονελλών στο διαρροϊκό σύνδρομο των νεαρών μηρυκαστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της παρουσίας των σαλμονελλών στο διαρροϊκό σύνδρομο των νεαρών μηρυκαστικών (EL)
Investigation of the incidence of Salmonella spp. in the diarrhoeic syndrome of young ruminants (EN)

ZDRAGAS (Α. ΖΔΡΑΓΚΑΣ), A.
TSAKOS (Π. ΤΣΑΚΟΣ), P.
PETSAGA-TSIMPERI (Β. ΠΕΤΣΑΓΚΑ-ΤΣΙΜΠΕΡΗ), V.

Διερευνήθηκε η συμμετοχή της Salmonella spp. σε 24 περιστατικά διαρροϊκού συνδρόμου μόσχων ηλικίας 5-20 ημερών, σε 35 περιστατικά εριφίων και σε 14 αμνών. Από τα περιστατικά αυτά απομονώθηκε, ως αιτιολογικός παράγοντας, η Salmonella spp. σε 6 εκτροφές μόσχων και σε 4 περιστατικά εριφίων. Σε τρεις εκτροφές μόσχων απομονώθηκε Salmonella enteritidis, σε δυο Salmonella typhimurium, και στην έκτη Salmonella abony. Από τα περιστατικά των εριφίων απομονώθηκε σε δυο η Salmonella enteritidis, σε ένα η Salmonella typhimurium και σε ένα η Salmonella cerro. Επιπλέον σε δυο περιστατικά διαρροϊκού συνδρόμου αμνών απομονώθηκε Shigella hyodysenteriae. Από κλινική άποψη τα περιστατικά χαρακτηρίζονταν από επίμονες αιμορραγικές διάρροιες και υψηλή θνησιμότητα. Η εμφάνιση της Salmonella enteritidis στα μηρυκαστικά αποτελεί ενδεχομένως ένα σημαντικό σημείο της επιδημιολογίας των σαλμονελλών και πιθανόν να παίζει ενεργό ρόλο για τη Δημόσια Υγεία. (EL)
The presence of Salmonella spp. in the diarrhoeic syndrome of 24 cases of calves, 36 cases of kids and 14 cases of lambs was investigated. Salmonella was isolated as the pathogenic agent from six herds of calves and four cases of kids. The identified species was Salmonella enteritidis in three herds of calves and two cases of kids. Salmonella typhimurium was identified in two herds of calves and one case of kids. Also, Salmonella abony and Salmonella cerro were identified in one case of calves and kids, respectively. Furthermore, Shigella hyodysenteriae was isolated from two cases of diarrhoeic syndrome in lambs. All the infected animals were characterized by persistent haemorrhagic diarrhoea and high mortality. The occurrence of Salmonella enteritidis in ruminants is probably an important point of the epidemiology of Salmonella spp. and may play a significant role in the public health. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διαρροϊκό σύνδρομο (EL)
Salmonella spp (EL)
Μηρυκαστικά (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 288-292 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 288-292 (EN)

Copyright (c) 2018 A ZDRAGAS, V PETSAGA-TSIMPERI, P TSAKOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.