Αποτελεσματικότητα του συνδυασμού fenbendazole/praziquantel κατά των νηματωδών και κεστωδών παρασίτων του σκύλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτελεσματικότητα του συνδυασμού fenbendazole/praziquantel κατά των νηματωδών και κεστωδών παρασίτων του σκύλου (EL)
Field trial on the efficacy of a new fenbendazole/praziquantel combination against nematodes and cestodes of dogs (EN)

PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E.
HIMONAS (Χ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ), C.
SOTIRAKI (Σ. ΣΩΤΗΡΑΚΗ), S.
PFISTER, K.

Ο παρασιτισμός του σκύλου και της γάτας με γαστρεντερικά νηματώδη και κεστώδη παράσιτα είναι ιδιαίτερα συχνός. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ζώα παρασιτοΰνται και από τις δυο ομάδες παρασίτων ταυτόχρονα. Η καταπολέμηση τέτοιων μικτών μολύνσεων γίνεται με νηματωδοκτόνα και ταινιοκτόνα φάρμακα που μπορούν να χορηγηθούν είτε σε μονοδΰναμα είτε σε πολυδύναμα (συνδυασμούς) σκευάσματα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του νέου συνδυασμού των ανθελμινθικών fenbendazole /praziquantel (CANIQUANTEL PLUS®) κατά των νηματωδών και κεστωδών παρασίτων του σκύλου. Τριάντα φυσικά μολυσμένοι με νηματώδη και κεστώδη παράσιτα σκύλοι χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 20 ζώα στα οποία χορηγήθηκε το υπό εξέταση σκεύασμα και η δεύτερη από τα υπόλοιπα 10 που αποτέλεσαν τους μάρτυρες. Η θεραπευτική δόση ήταν 50 mg Fenbendazole και 5 mg praziquantel/kg Σ.Β. από το στόμα για δυο συνεχόμενες ημέρες. Οι παρασιτολογικές εξετάσεις των κοπράνων έγιναν την ημέρα της θεραπείας και 10 ημέρες μετά από αυτή. Η μέση αποτελεσματικότητα του αντιπαρασιτικού αυτοΰ συνδυασμού βρέθηκε ότι είναι 98,2% και σε κανένα ζώο δεν παρουσιάστηκαν παρενέργειες της χρήσεως του. Κατά συνέπεια το παραπάνω σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την επιτυχή καταπολέμηση των μικτών γαστρεντερικών παρασιτώσεων του σκύλου. (EL)
The gastrointestinal parasitism of dogs and cats due to nematodes and cestodes is particularly common. In most cases animals are infected with both groups of parasites. The control of such mixed infections is carried out with nematocidal and cestocidal drugs administered either separately or combined. The aim of this study was to investigate the efficacy of a new fenbendazole/praziquantel (CANIQUANTEL PLUS®) combination against nematodes and cestodes of dogs. Toward this end 30 naturally infected dogs were divided into 2 groups: one (n=20) was treated with 50mg fenbendazole and 5mg praziquantel/kg b.w. for two consecutive days and the other (n=10) was not treated and served as the control group. Faecal examinations were carried out on the day of treatment as well as 10 days later. The efficacy level of this combined drug was found to be 98.2% and no adverse reactions were observed. It is concluded that, this anthelmintic combination may be safely used for the satisfactory control of mixed gastrointestinal parasitic infections in dogs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

praziquantel (EL)
fenbendazole (EL)
γαστρεντερικά παράσιτα (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 297-301 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 297-301 (EN)

Copyright (c) 2018 C HIMONAS, S SOTIRAKI, E PAPADOPOULOS, K PFISTER (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.