Λαπαροσκοπική συλλογή και μεταφορά εμβρύων προβάτων της φυλής Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛαπαροσκοπική συλλογή και μεταφορά εμβρύων προβάτων της φυλής Χίου (EL)
Laparoscopie collection and transfer of Chios sheep embryos (EN)

AMIRIDIS (Γ.Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ), G. S.
VAINAS (Ε. ΒΑΪΝΑΣ), E.
LYMBEROPOULOS (Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ), A.
BESENFELDER, U.
KUEHHOLZER, B.

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα της λαπαροσκοπικής μεταφοράς και δυο διαφορετικών τεχνικών λαπαροσκοπικής συλλογής εμβρύων. Ως ζώα δότες χρησιμοποιήθηκαν δυο ομάδες των 12 προβατίνων Α και Β) φυλής Χίου και ως δέκτες 20 προβατίνες παράγωγα δισταυρώσεων της φυλής. Ο συγχρονισμός του οίστρου όλων των ζώων έγινε με ενδοκολπικούς σπόγγους προγεσταγόνων, η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας με 8,8 mg πρόβειας ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης και η γονιμοποίηση υστέρα από ενδομήτρια λαπαροσκοπική σπερματέγχυση αραιωμένου νωπού σπέρματος κριού. Η συλλογή των εμβρύων έγινε την 6η ημέρα μετά την ΤΣ. Στα ζώα της ομάδας Α η έκπλυση της μήτρας έγινε με έγχυση του υποστρώματος έκπλυσης από το σύστοιχο ωαγωγό, ενώ στην ομάδα Β η έγχυση έγινε από σημείο πλησίον του άκρου του κέρατος. Συλλέχθηκαν 59 (51,75%) και 46 (39%) έμβρυα από τις ομάδες Α και Β αντίστοιχα (Ρ> 0,05). Μεταφέρθηκαν 43 έμβρυα σε προβατίνες δέκτες με λαπαροσκοπικές τεχνικές. Με τη χρήση υπερηχογραφίας διαπιστώθηκε εγκυμοσύνη σε 11 (55%) προβατίνες δέκτες που κυοφορούσαν 17 αρνιά (39,5%). (EL)
The efficiency of two different laparoscopic techniques for embryo collection was examined. Two groups (A and B) of 12 Chios breed ewes were used as donors and 20 crossbred Chios ewes as recipients. Oestrus was synchronised by intravaginal sponges, the donors were supervoulated by 8,8 mg of ovine FSH and laparoscopic intrauterine artificial insemination was conducted with extended fresh ram semen. Embryo collection was carried out the 6th day after AI. The uteri of the animals of group A were flushed after catheterisation of the ipsilateral oviduct. In the animals of group Β a flushing catheter was inserted close to the tip of the horn. Fifty nine and 46 embryos were collected from groups A and Β corresponding to recovery rate of 51.75% and 39% respectively (P>0.05). Laparoscopic transfer of 43 fresh embryos resulted to 11 (55%) pregnancies with (39.5%) surviving fetuses. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρόβατο (EL)
συλλογή και μεταφορά εμβρύων (EL)
πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία (EL)
λαπαροσκόπηση (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 244-249 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 244-249 (EN)

Copyright (c) 2018 GS AMIRIDIS, B KUEHHOLZER, U BESENFELDER, A LYMBEROPOULO, E VAINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.