Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας χορήγησης προλιγεστόνης για τον έλεγχο του ωοθηκικού κύκλου στο σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας χορήγησης προλιγεστόνης για τον έλεγχο του ωοθηκικού κύκλου στο σκύλο (EL)
Study of the efficacy and safety of proligestone administration for the control of the ovarian cycle in the bitch (EN)

TSELKAS (Κ. ΤΣΕΛΚΑΣ), K.
YPSILANTIS (Π. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ), P.
SARATSIS (Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ), Ph.

Στην εργασία αυτή εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια χορήγησης του προγεσταγονου προλιγεστόνη για τον έλεγχο του ωοθηκικού κύκλου 66 θηλυκών σκύλων. Διενεργήθηκαν 2-6 εγχύσεις προλιγεστόνη g σε όσα ζώα βρίσκονταν σε άνοιστρο (ομάδα Α, η=52) ή 1 έγχυση σε όσα βρίσκονταν στις 3 πρώτες ημέρες του προοιστρου (ομάδα Β, η=14) με σκοπό την πρόληψη ή την αναστολή του οίστρου, αντίστοιχα. Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης προλιγεστόνης, που εκτιμήθηκε με βάση το ποσοστό επιτυχών εγχύσεων, ήταν για την ομάδα Α 98,07%, 98,03%, 98,00%, 97,67% και 88,00% μετά την 1η, 2η, 3η, 4η και 5η έγχυση, αντίστοιχα, και 96,83% στο σύνολο των εγχύσεων, ενώ για την ομάδα Β 92,86%. Οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν: αποχρωματισμός του τριχώματος στο σημείο της έγχυσης, αύξηση του σωματικού βάρους, πυομήτρα και σακχαρώδης διαβήτης σε συχνότητα 11,54%, 7,69%, 1,92% και 1,92%, αντίστοιχα, για την ομάδα Α και 14,28%, 14,28%, 7,14% και 0%, αντίστοιχα, για την ομάδα Β. (EL)
In this study the efficacy and safety of the administration of the progestagen proligestone for the control of the ovarian cycle of 66 female dogs were evaluated. Two to six injections of proligestone were made to those animals in anoestrus (group A, n=52) or 1 injection to those in the first 3 days of proestrus (group B, n = 14) in order to prevent or postpone oestrus, respectively. The efficacy of proligestone administration, based on the percentage of successful injections, was 98.07%, 98.03%, 98.00%, 97.67% and 88.00% after the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th injection, respectively, and 96,83% in total, for group A, while 92.86% for group B. The observed side effects were: hair discoloration at the injection site, weight gain, pyometra and diabetes mellitus at α rate of 11.54%, 7.69%, 1.92% and 1.92%, respectively, for group A and 14.28%,14.28%, 7.14% and 0%, respectively, for group B. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σκύλος (EL)
προλιγεστόνη (EL)
έλεγχος ωοθηκικού κύκλου (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 44-47 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 44-47 (EN)

Copyright (c) 2018 K TSELKAS, P YPSILANTIS, PH SARATSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.