Η δράση της Σινεφουνγίνης στις αλληλεπιδράσεις του πρωτόζωου Λεϊσμάνια και του ξενιστή κυττάρου in vitro

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ δράση της Σινεφουνγίνης στις αλληλεπιδράσεις του πρωτόζωου Λεϊσμάνια και του ξενιστή κυττάρου in vitro (EL)
Effect of Sinefungin on the attachment of the parasite Leishmania to the macrophages cell line J774G8 (EN)

TZORA (Α. ΤΖΩΡΑ), A.
LAWRENCE, F.
ROBERT-GERO, M.

Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε η δράση του αντιβιοτικού σινεφουνγίνη στην προσκόλληση επτά στελεχών Leishmania των ειδών L. infantum, L. tropica και L. major στα μακροφάγα της κυτταρικής σειράς J774G8. Αναστολή της προσκόλλησης αρχικού σταδίου της φαγοκυττάρωσης παρατηρήθηκε μόνο για ευαίσθητα στελέχη έναντι της σινεφουνγίνη ς των ειδών L. tropica και L. major. Η ύπαρξη συσχέτισης της συμπεριφοράς του πρωτόζωου έναντι της σινεφουνγίνης στις καλλιέργειες των προμαστιγωτών μορφών και των αλληλεπιδράσεων τους με τα μακροφάγα της κυτταρικής σειράς J774G8 διαπιστώθηκε μόνο όταν η σινεφουνγίνη προστέθηκε στις καλλιέργειες των προμαστιγωτών μορφών (72 ώρες με συγκεντρώσεις σινεφουνγίνης 2,6 και 26 μΜ). Μετά από επώαση 2 ωρών των προμαστιγωτών μορφών του ευαίσθητου στελέχους L. tropica η αναστολή βρέθηκε 17 και 37% σε συγκεντρώσεις 2,6 και 26 μΜ του αντιβιοτικού αντίστοιχα. Μετά από επώαση 24 ωρών των προμαστιγωτών με τα μακροφάγα η αναστολή προσκόλλησης για το ευαίσθητο στέλεχος L. tropica βρέθηκε 52 και 77% και για το ευαίσθητο στέλεχος L. Major 73 και 86% σε συγκεντρώσεις 2,6 και 26 μΜ του αντιβιοτικού αντίστοιχα. Αποδείχθηκε η απουσία τοξικότητας της σινεφουνγίνη ς για τα μακροφάγα κύτταρα στα οποία δεν επέφερε μορφολογικές αλλοιώσεις και διαταραχή της ανάπτυξης τους. Η σινεφουνγίνη παρεμβαίνει αποτελεσματικά στην προσκόλληση προμαστιγωτών-μακροφάγων και η δράση της αυτή συσχετίζεται με την έκφραση ευαισθησίας ή ανθεκτικότητας του πρωτόζωου. (EL)
The effect of Sinefungin on the attachment of the Leishmania strains L. infantum, L. tropica and L. major to the macrophages cell line J774G8 was studied. Inhibition ofthe attachment to the surface of macrophages was observed to the Sinefungin sensitive strains L. tropica and L. major. This inhibition was obtained only for Sinefungin pretreated promastigotes (72 hours with 2.6 and 26 Μμ Sinefungin) when incubated with macrophages for 2 and 24 hours. After 2 h incubation period of the promastigote forms of the sensitive L. tropica with macrophages, the inhibition of the attachment was 100%, whereas for the sensitive L. major strain the inhibition was 17 and 36% at a concentration of Sinefungin 2.6 and 26 μΜ respectively. The percentage of the inhibition 24 h post infection was in the range of 52 to 77% for the L. tropica strain and from 73 to 86% for the L. major strain for promastigote pretreated with 2.6 and 26 μΜ Sinefungin respectively. Controls showed that Sinefungin was not toxic for the macrophages when used for 3 days at the above mentioned concentrations. Inhibition of the protozoa - macrophage cell line J774G8 adherence was a common finding leading us to the conclusion that Sinefungin is involved actively into that process. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μακροφάγα J774G8 (EL)
λεϊσμάνια (EL)
Σινεφουνγίνη (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 59-65 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 59-65 (EN)

Copyright (c) 2018 A TZORA, F LAWRENCE, M ROBERT-GERO (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.