Αντιμετώπιση της κατακράτησης των εμβρυϊκών υμένων των αγελάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετώπιση της κατακράτησης των εμβρυϊκών υμένων των αγελάδων (EL)
Treatment of retention of fetal membranes in cattle (EN)

GRUNERT, E.
SARATSIS (Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ), Ph.

Ο τρόπος αντιμετώπισης της κατακράτησης των εμβρυϊκών υμένων στα βοοειδή εξαρτάται κυρίως απο την αιτιολογία. Η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων με έγχυση σκευασμάτων Ca ή μητροσυσπαστικών φαρμάκων ενδείκνυται μόνο στην περίπτωση που η κατακράτηση οφείλεται σε ατονία της μήτρας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιστάται η έμμεση αντιμετώπιση με επαναλαμβανόμενες ενδομήτριες χορηγήσεις αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, σε επαρκείς δόσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί έγκαιρα νέα κυοφορία. Για τις σπάνιες περιπτώσεις των κατακρατήσεων, που οφείλονται σε πρώιμη σύγκλειση των ομφαλικών αγγείων ή στην περίπτωση των υπερώριμιον πλακουντίων, θα πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα θεραπείας και προφύλαξης. (EL)
The method of treating retention of fetal membranes in cattle depends mainly on etiology. Detachment of the fetal membranes by infusing calcium preparations or administering drugs promoting uterine contractions is effective only in cases due to uterine inertia. Alternatively, it is possible to control retention administrations of broad spectrum antibiotics in adequate dosages, so as to ensure the establishment of a new pregnancy with minimum loss of time. In the rare event of retention due to premature closure of omphalic vessels or to overipe placentomes, it is necessary to take the required therapeutic and precautionary measures. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων (EL)
θεραπεία (EL)
βοοειδή (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 104-109 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 104-109 (EN)

Copyright (c) 2018 E GRUNERT, PH SARATSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.