Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοReproductive emergencies in the bitch: a retrospective study (EL)
Reproductive emergencies in the bitch: a retrospective study (EN)

COSTA, T.
CARDOSO, L.
MOTA, R.
MARTINS-BESSA, A.
MONTENEGRO, L.
ROCHA, A.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
This study aimed at analyzing reproductive emergencies (RE) in bitches brought in to a general veterinary hospital during a 24 month-period; evaluating their clinical-epidemiological features; and assessing the results of applied therapy. RE accounted for 11.8% of all female dog emergency clinical cases. Pyometra and dystocia accounted for 56.0% and 32% of the RE, with three (Newfoundland, Siberian Husky, Chow-Chow) and nine breeds (Boston Terrier, French Bulldog, Bernese Mountain Dog, Yorkshire Terrier, St. Bernard, Maltese, Chihuahua, Doberman and Boxer) found at higher risk of pyometra and dystocia, respectively. Fifty-four (96.4%) cases of pyometra were surgically managed, with a mortality of 13.0%. Primary uterine inertia (19 cases) was the main cause (59.4%) of dystocia. Medical treatment was attempted in 23 cases of dystocia (71.9%) but found to be effective in only two of them, leading to a high percentage of caesarian sections (30/32 cases, 93.8%). Both pyometra and dystocia had a high percentage of success following surgery. The use of standardized diagnostic and treatment protocols for the approach of RE allowed favorable outcomes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

emergencies (EL)
bitch (EL)
dystocia (EL)
pyometra (EL)
reproductive (EL)
emergencies (EN)
bitch (EN)
dystocia (EN)
pyometra (EN)
reproductive (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 231-240 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 231-240 (EN)

Copyright (c) 2018 A MARTINS-BESSA, L CARDOSO, T COSTA, R MOTA, A ROCHA, L MONTENEGRO (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.