Οι εκτιμήσεις επιπολασμού της μολύνσεως από Mycobacterium bovis σε βοοειδή με ELISA

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι εκτιμήσεις επιπολασμού της μολύνσεως από Mycobacterium bovis σε βοοειδή με ELISA (EL)
The prevalence estimates of Mycobacterium bovis infection in cattle with ELISA (EN)

GOKCE, G.
COSKUN, M. R.
CELIK, E.
BOZUKLUHAN, K.
GULMEZ SAGLAM, A.
OTLU, S.
SAHIN, M.
BUYUK, F.
KIZILTEPE, S.
CELEBI, O.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Tuberculosis is an infectious bacterial disease of Bovidae and the causative agent is Mycobacterium bovis. It is responsible for remarkable economic losses among cattle herds with widely dispersion. Prompt and consistent diagnosis of tuberculosis especially in countries where the disease is endemic as in Turkey is of great importance to detect and identify infectious cases for strengthening control measures. In the present study, it was aimed to detect true animal and herd prevalence (within-herd, and between-herd) of antibodies against M. bovis in cattle herds. A serologic survey for antibody detection against the M. bovis was conducted by using an ELISA kit. Thirty three cattle herds were randomly selected from different farms and totally 460 cattle over five years of age were sampled. The true animal, within-herd, and between-herd prevalences found were 5.9% (95% CI = 3.0 to 8.8), 11.1% (95 CI = 6.5 to 15.8) and 73.4% (95 CI = 51.2 to 95.6), respectively. Results will provide useful information about the status of M. bovis infection and will contribute to the disease control practices. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φυματίωση (EL)
βοοειδή (EL)
εκτιμήσεις επιπολασμού (EL)
ELISA (EL)
tuberculosis (EN)
cattle (EN)
prevalence estimates (EN)
ELISA (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 541-546 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 541-546 (EN)

Copyright (c) 2018 F BUYUK, K BOZUKLUHAN, A GULMEZ SAGLAM, G GOKCE, O CELEBI, E CELIK, S KIZILTEPE, MR COSKUN, S OTLU, M SAHIN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.