Αντιμικροβιακή δραστικότητα δεκαπέντε ιταλικών μελιών κατά των προνυμφών Paenibacillus ATCC 9545

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμικροβιακή δραστικότητα δεκαπέντε ιταλικών μελιών κατά των προνυμφών Paenibacillus ATCC 9545 (EL)
Antimicrobial activity of fifteen Italian honeys against Paenibacillus larvae ATCC 9545 (EN)

GIUSTI, M.
TORRACCA, B.
BIONDI, C.
SAGONA, S.
TURCHI, B.
CERRI, D.
FELICIOLI, A.
NUVOLONI, R.
FRATINI, F.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Currently, American Foulbrood (AFB) represents one of the most important problems for beekeepers, due to economic losses and to the absence of an effective therapeutic treatment. The aim of this work was to characterize fifteen Italian honeys in order to assess their inhibitory activity against Paenibacillus larvae ATCC 9545. Each honey was analyzed for the activity of the following enzymes: glucose oxidase and catalase. Moreover, melissopalynological analysis and other biochemical parameters, namely gluconic acid, total phenolic and total flavonoid contents were determined. For each honey, the Minimum Inhibitory Concentration (M.I.C.) and the Minimum Bactericidal Concentration (M.B.C.) against P. larvae were determined. All tested honey samples had an inhibitory activity on P. larvae. In particular, the lowest M.I.C. and M.B.C. values (53.8 mg/mL and 107.5 mg/mL, respectively) were recorded for an Arbutus honey sample. Arbutus honeys also had the highest gluconic acid and total phenolic contents (12.6 ± 1.7 g/kg and 243.2 ± 25.1 mg/kg, respectively) and the highest glucose oxidase activity (13.0 ± 1.9 nM H2O2/min). Dark honeys, including Arbutus, seem to have a higher gluconic acid content and a higher antimicrobial activity. Thus, honey characterization, including colour and physico-chemical characteristics (e.g. gluconic acid concentration, total phenolic and total flavonoid contents, glucose oxidase activity), could be crucial for the assessment of its employment against P. larvae. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αντιμικροβιακή δράση (EL)
American Foulbrood (EL)
Paenibacillus larvae, Arbutus honey (EL)
μέλι (EL)
honey (EN)
American Foulbrood (EN)
antimicrobial activity (EN)
Paenibacillus larvae, Arbutus honey (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 547-556 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 547-556 (EN)

Copyright (c) 2018 S SAGONA, B TURCHI, F FRATINI, M GIUSTI, B TORRACCA, C BIONDI, R NUVOLONI, D CERRI, A FELICIOLI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.