Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοGranulosa Cell Tumor In A Spayed Young Queen (EL)
Granulosa Cell Tumor In A Spayed Young Queen (EN)

ERDOGAN BAMAÇ, Ö.
GÜNAY UÇMAK, Z.
YILDAR, E.
UÇMAK, M.
TEK, Ç.
KOENHEMSI, L.
GÜREL, A.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
A four years old cat was presented to Clinic of Obstetrics and Gynaecology with complaints of weakness, inappetency, vomiting and estrus signs although it was spayed. Blood tests, radiography and ultrasonography revealed abdominal mass and uterine stump which were then removed surgically. Multilobular mass was defined as solid granulosa cell tumor (GCT). Increase of estrogen (E2) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) values were detected on the 10th postoperative day. On the 40th postoperative day, the cat was brought to Internal Medicine Clinic with the complaints of weakness, inappetency and cachexia. Anemia, leucocytosis, uremia, hyperglycemia, sensitiveness and pain in the right abdomen were determined. A tumor was detected in the liver by radiography and ultrasonography and was suspected to be GCT metastasis. Despite medical therapy, the cat died after four months. In conclusion; retained ovarian tissue after erroneous ovariohysterectomy may cause, regular estrus signs and GCT development. Even if GCTs are removed by surgical approach, they have metastatic potential that deteriorates the prognosis. Evaluating IGF-1 and E2 in the short postoperative term are beneficial for determining the metastatic potential of GCTs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

estrogen (EL)
ovary (EL)
queen (EL)
IGF-1 (EL)
Granulosa cell tumor (EL)
estrogen (EN)
ovary (EN)
queen (EN)
IGF-1 (EN)
Granulosa cell tumor (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-07-18


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 2 (2018); 1010-1015 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 2 (2018); 1010-1015 (EN)

Copyright (c) 2018 Z. GÜNAY UÇMAK, M. UÇMAK, Ç. TEK, L. KOENHEMSI, Ö. ERDOGAN BAMAÇ, A. GÜREL, E. YILDAR (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.