Η υπερηχοτομογραφική απεικόνιση της κοιλίας ζώων εργαστηρίου - Σύγχρονα δεδομένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η υπερηχοτομογραφική απεικόνιση της κοιλίας ζώων εργαστηρίου - Σύγχρονα δεδομένα (EL)
Abdominal ultrasonographic imaging of laboratory animals - Current techniques (EN)

MARINOU, K.

Η διαγνωστική υπερηχοτομογραφία αποτελεί μια μη επεμβατική απεικονιστική τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως με ολοένα αυξανόμενη τάση σε παραγωγικά ζώα και ζώα συντροφιάς, αλλά και σε ζώα εργαστηρίου, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της ιατρόβιολογικής έρευνας. Η υπερηχοτομογραφική απεικόνιση των οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας σε ζώα εργαστηρίου εφαρμόζεται σε παρεγχυματικά, αλλά και κοίλα όργανα, τόσο στα πλαίσια της εφαρμογής ερευνητικών πρωτοκόλλων όσο και για τη διάγνωση τυχόν ασθενειών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ζωής των ζώων αυτών. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογική εξέλιξη όλων των κατηγοριών ηλεκτρονικών συσκευών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων καιστον τομέα της διαγνωστικής απεικόνισης, οδηγώντας έτσι, μεταξύ άλλων, και στην ανάπτυξη υψισυχνων ηχοβολέων με μεγάλη διακριτική ικανότητα ακόμη και σε μικρότερα ζώα εργαστηρίου, όπως, για παράδειγμα ,οι μΰες. Επίσης, έχει συμβάλει στην πανοραμική απεικόνιση ευμεγεθών σχηματισμών και οργάνων, καθώς και σε τρισδιάστατες απεικονίσεις των οργάνων μεμονωμένα, αλλά και σε πραγματικό χρόνο. Η αιμοδυναμική μελέτη των διαφόρων οργάνων μπορεί επιπλέον να μελετηθεί με απεικονίσεις των μεταβολών της ροής του αίματος στα μεγάλα, αλλά και στα μικρότερα αγγεία με την εφαρμογή του φαινομένου Doppler, αλλά και τη χρήση ενισχυτών ηχογένειας ή την ενδοαυλική υπερηχοτομογραφία. Τέλος, είναι δυνατή η πραγματοποίηση υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης βιοψίας, προκειμένου να ληφθούν δείγματα ιστών ή υλικών για κυτταρολογική εξέταση. Όλες οι παραπάνω τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της υπερηχογραφίας προσδίδουν ευοίωνη προοπτική στην ιατροβιολογική έρευνα και ιδιαίτερα στην προαγωγή της διαγνωστικής διερεύνησης στα ζώα εργαστηρίου. (EL)
Diagnostic ultrasonography is a non-invasive imaging technique developed and applicable both in reproductive and companion animals for the diagnosis of diseases. During the last years it has also been used in laboratory animals facilitating thus the advances of biomedical research. The ultrasonographic imaging of abdominal organs in laboratory animals may take place in soft tissue organs, such as the liver, the spleen, the kidneys, the urinary bladder, but also the uterus, especially before, during and after pregnancy, as well as during parturition. It has been proved to be extremely useful both for monitoring of organ architecture during several related experimental protocols and for diagnosing possible diseases that may occur during a laboratory animal's lifetime. During the last decade technological progress has been present in scientific life leading in several advances in ultrasonographic imaging. More specifically, ultra high frequency transducers, with a potential of using sophisticated software, are now able to provide researchers with extended field of view images even of small laboratory animals, such as mice. 3D ultrasonography relies on the acquisition of images in multiple scan planes from which a 3D image is created. 4D ultrasonography provides functional data in three dimensions, whereas microbubble contrast agents have shown clinical potential for characterizing blood flow in abdominal vessels, especially with the use of ultra high frequency transducers and 3D imaging. Doppler imaging provides information on blood flow and abdominal organs blood supply. Finally, ultrasound- guided biopsy and injection of substances are important tools in biomedical research protocols. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κοιλία (EL)
βιοϊατρική έρευνα (EL)
Υπερηχοτομογραφία (EL)
ζώα εργαστηρίου (EL)
abdomen (EN)
laboratory animals (EN)
ultrasound (EN)
biomedical research (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 60 Αρ. 3 (2009); 245-249 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 60 No. 3 (2009); 245-249 (EN)

Copyright (c) 2017 K. MARINOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.