Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι μια επιστημονική εταιρεία που στοχεύει στην προώθηση και διαφύλαξη της κτηνιατρικής επιστήμης με τη βελτίωση και την αύξηση της ζωικής παραγωγής, την προστασία της υγείας των ζώων, την υγιεινή, την τεχνολογία και την ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, την προώθηση της κτηνιατρικής έρευνας, την πειραματική ιατρική, την προστασία των ζώων, τη βιοϊατρική και βιοτεχνολογία, την τεχνητή γονιμοποίηση, τη μεταμόσχευση εμβρύων και την επιστημονική ηθική.


αποθετήριο | 2.178 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ιατρικής Εταιρείας (J Hellenic Vet Med Soc) είναι ένα τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει άρθρα σε όλες τις πτυχές της Kτηνιατρικής Eπιστήμης και των σχετικών επιστημονικών κλάδων. Εκδίδεται από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και ευρετηριάζεται στο Web of Science και στο Scopus.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα έκδοσης (2061), Επιστημονικό άρθρο (1809), Άρθρο (1809), Τμήμα περιοδικού (1449), Αναφορά (99), Κριτική (18), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (18), Σημείωμα / Σχόλιο (4), Εφήμερα (4)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Research Articles (762), Άρθρα (612), Review Articles (270), Case Report (99), Special Article (48), Book Review (18), Short Communication (14), Letter to the Editor (4)