Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2018 (EL)

Σιελοκήλη στη γάτα. Αναφορά σε 2 περιστατικά (EL)
Sialocele in the cat. A report of 2 cases (EN)

MASTORA (Χ. ΜΑΣΤΟΡΑ), C.
BRELLOU (Γ. ΜΠΡΕΛΛΟΥ), G.
GEORGAKI (Β. ΓΕΩΡΓΑΚΗ), V.
TSIOLI (Β. ΤΣΙΩΛΗ), V.
SIZIOPKOU (Χ. ΣΙΖΙΟΠΚΟΥ), C.
VAMVAKEROU (Μ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ), M.
PAPAZOGLOU (Λ.Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), L. G.
VOUTSINOU (Α. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ), A.

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το ιστορικό, τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, η θεραπεία, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και η εξέλιξη 2 γατών με σιελοκήλη. Και οι 2 γάτες παρουσίασαν ανώδυνη υπογνάθια διόγκωση, ενώ σε μια από αυτές διαπιστώθηκε και βατράχιο. Έγινε αναρρόφηση των διογκώσεων και βρέθηκε πυκνόρρευστο υγρό που κυτταρολογικά ήτα συμβατό με σίελο. Και οι 2 γάτες υποβλήθηκαν σε εκτομή του υπογνάθιου και υπογλώσσιου σιελογόνου αδένα και σε μια από αυτές έγινε και μαρσιποποίηση του βατραχίου. Η ιστοπαθολογική εξέταση των σιαλογόνων αδένων από τη μια γάτα ήταν συμβατή με αλλοιώσεις χρόνιας φλεγμονής του υπογλώσσιου αδένα. Και οι 2 γάτες είχαν καλή κλινική εξέλιξη και ήταν κλινικά υγιείς μετά από μέση παρακολούθηση 13 μηνών. (EL)
In the present article the history, physical examination findings, laboratory test results, treatment, follow up and outcome of 2 cats with sialoceles were reported. Both cats were presented with a painless fluctuant cervical swelling. In one cat a ranula was also present. Aspiration of the swellings detected highly viscous fluid and cytology of the aspirates was consistent with the appearance of saliva. A diagnosis of sialocele was made. Both cats were managed by resection of the mandibular and sublingual gland complex through a lateral approach. In case 2 marsupialization of the ranula was also performed. The histopathological examination of the excised tissues in one cat was compatible with chronic inflammation of the mandibular and sublingual gland. The outcome was favorable in both cases and no relapses were detected after a mean follow up time of 13 months. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βατράχιο (EL)
γάτα (EL)
υπογνάθια σιελοκήλη (EL)
cat (EN)
ranula (EN)
cervical sialocele (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 66 Αρ. 3 (2015); 141-146 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 66 No. 3 (2015); 141-146 (EN)

Copyright (c) 2018 V TSIOLI, G BRELLOU, C SIZIOPKOU, M VAMVAKEROU, V GEORGAKI, A VOUTSINOU, C MASTORA, LG PAPAZOGLOU (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.