Υπασβεστιαιμική νεύρωση σε κατοικίδιο αμνό διατρεφόμενο με γάλα αγελάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Υπασβεστιαιμική νεύρωση σε κατοικίδιο αμνό διατρεφόμενο με γάλα αγελάδας (EL)
Hypocalcemic tetany in a pet lamb fed with cow milk (EN)

KARATZIAS (X. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
ABD EL-TAWAB, M. M.
POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.
GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.
ARGIROUDIS (Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ), S.

Ένας κατοικίδιος αμνός ηλικίας 30 ημερών, που διατρέφονταν με αγελαδινό γάλα και κομμάτια ψωμιού προσκομίστηκε στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων, επειδή το ίδιο πρωί παρουσίασε ανορεξία και κατάπτωση. Λίγα λεπτά μετά την προσκόμισή του παρουσίασε μυϊκό τρόμο και επιληπτικές κρίσεις. Η συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό ήταν χαμηλότερη από το φυσιολογικό. Η θεραπεία με βορογλυκονικό ασβέστιο ήταν πολύ αποτελεσματική. Η υπασβεστιαμική νεύρωση μπορεί να διαγνωσθεί σε νεαρούς αμνούς που διατρέφονται με γάλα αγελάδας. (EL)
A 30-days old pet lamb, that was fed with cow milk and pieces of bread was admitted to the Clinic of Farm Animals, because on the same morning it was found inappetent and depressed. A few minutes after admission it developed muscular tremors and convulsions. On clinicopathological evaluation serum calcium concentration was lower than normal. Treatment with calcium borogluconate was very effective in alleviating the signs. Hypocalcemic tetany can occur in young lambs fed with cow milk. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διάγνωση (EL)
Υπασβεστιαιμική νεύρωση (EL)
αγελαδινό γάλα (EL)
αμνός (EL)
Θεραπεία (EL)
treatment (EN)
Hypocalcemic tetany (EN)
lamb (EN)
diagnosis (EN)
cow milk (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 67 Αρ. 1 (2016); 47-50 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 67 No. 1 (2016); 47-50 (EN)

Copyright (c) 2018 ND GIADINIS, MM ABD EL-TAWAB, ZS POLIZOPOULOU, S ARGIROUDIS, H KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.