ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟ - ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Ι. 'Ορολογική έρευνα έπί της έκ Rickettsia Burnetii μολύνσεως των κατοικίδιων ζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1967 (EL)

ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟ - ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Ι. 'Ορολογική έρευνα έπί της έκ Rickettsia Burnetii μολύνσεως των κατοικίδιων ζώων (EL)
ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟ - ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Ι. 'Ορολογική έρευνα έπί της έκ Rickettsia Burnetii μολύνσεως των κατοικίδιων ζώων (EN)

ΔΡΑΓΩΝΑΣ, Π. Ν.
ΣΤΟΦΟΡΟΣ, Ε. Ν.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
NO ABSTRACT AVAILABLE (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

1967-07-07


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 18 Αρ. 2 (1967); 81-92 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 18 No. 2 (1967); 81-92 (EN)

Copyright (c) 2018 Π.Ν.ΔΡΑΓΩΝΑΣ Ε.Ν.ΣΤΟΦΟΡΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.