Σχολική επίδοση: κοινωνικοί, ψυχικοί και σωματικοί παράγοντες Μέρος Α: Μεθοδολογία της έρευνας και σχέση της σχολικής επίδοσης με κοινωνικούς παράγοντες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1988 (EL)
Σχολική επίδοση: κοινωνικοί, ψυχικοί και σωματικοί παράγοντες Μέρος Α: Μεθοδολογία της έρευνας και σχέση της σχολικής επίδοσης με κοινωνικούς παράγοντες (EL)

Σώκου-Μπάδα, Κ. (EL)

Παπαθεοφίλου, Ρ. (EL)
Παντελάκης, Σ. (EL)
Δοξιάδης, Σ. (EL)

άρθρο (EL)

Ακαδημαϊκή επίδοση -- (EL)
Σχολική διαχείριση και οργάνωση -- (EL)
Επιτυχία -- Ψυχολογικές απόψεις -- (EL)
School management and organization -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1988 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 01 τεύχ. 2, 44-81 (1988) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.