Χαρακτηριστικά των ασθενών με μεταιχμιακή διαταραχή της προσωπικότητας σύμφωνα με το ΜΜΡΙ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1989 (EL)
Χαρακτηριστικά των ασθενών με μεταιχμιακή διαταραχή της προσωπικότητας σύμφωνα με το ΜΜΡΙ (EL)

Βασιλοπούλου, Ε. (EL)

Βασιλειάδης, Π. (EL)
Λιάππα, Γ. (EL)
Μάνος, Ν. (EL)
Ντώνιας, Σ. (EL)

άρθρο (EL)

Οριακή διαταραχή προσωπικότητας -- (EL)
Borderline personality disorder -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1989 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 02 τεύχ. 1, 5-10 (1989) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.