Κριτική βιβλιοπαρουσίαση του: «Η ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας: γνωστικο-αναπτυξιακη μεθοδολογία», Μ. Α. Πουρκός, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1990, σελ. 233

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Κριτική βιβλιοπαρουσίαση του: «Η ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας: γνωστικο-αναπτυξιακη μεθοδολογία», Μ. Α. Πουρκός, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1990, σελ. 233 (EL)

Παγώνη, Μαρία (EL)

άρθρο (EL)

Αυτοπραγμάτωση (Ψυχολογία) (EL)
Self-realization -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1991 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 04, τεύχ. 4, 369-371 (1991) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.