Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση της Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση της Ελλάδας

Μπόζκοβα, Ρούσκα (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (EN)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Αποδημία και εποίκηση -- Κυβερνητική πολιτική
Δίκαιο αποδημίας και εποίκησης -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Ελλάδα -- Αποδημία και εποίκηση -- Κυβερνητική πολιτική (EL)
Μετανάστες -- Ελλάδα (EL)
Emigration and immigration law -- European union countries (EN)
European union countries -- Emigration and immigration -- Government policy (EN)
Immigrants -- Greece (EN)
Greece -- Emigration and immigration -- Government policy (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2008
2009-03-05T09:39:16Z
2009-03-05

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)