Το άρθρο 28 του συντάγματος και η σχέση αυτού με το κοινοτικό δίκαιο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Το άρθρο 28 του συντάγματος και η σχέση αυτού με το κοινοτικό δίκαιο

Σκόκου, Ιωάννα (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Νικολόπουλος, Ηλίας (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Συνταγματικό δίκαιο -- Ελλάδα
Δίκαιο -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Constitutional law -- Greece (EN)
Law -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2008-06
2009-03-06
2009-03-06T09:59:13Z

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)