Η πολιτική της τιμής του συναλλάγματος υπό τας σημερινάς συνθήκας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πολιτική της τιμής του συναλλάγματος υπό τας σημερινάς συνθήκας (EL)

Χαλκιόπουλος, Γ. (EL)

Ξένο συνάλλαγμα, Τιμές του (EL)
Exchange rates (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1946 (EL)

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 1-4 (26) σ. 122-128 (1946) (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.