Κριτική και Φαινομενολογική Προσέγγιση των Διαδικασιών Επικοινωνίας και Σωματοποίησης στις Δυνητικές Ομάδες(Virtual Teams)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κριτική και Φαινομενολογική Προσέγγιση των Διαδικασιών Επικοινωνίας και Σωματοποίησης στις Δυνητικές Ομάδες(Virtual Teams) (EL)

Πολιτάκος, Ανδρέας (EL)

Αλέξιάς, Γεώργιος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Επικοινωνία στη διοίκηση και οργάνωση (EL)
Εικονική πραγματικότητα (EL)
Επικοινωνία - (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.