Πώς τα Ελληνόπουλα αντιλαμβάνονται το σχήμα της γης: μία μελέτη της εννοιολογικής αλλαγής στην παιδική ηλικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Πώς τα Ελληνόπουλα αντιλαμβάνονται το σχήμα της γης: μία μελέτη της εννοιολογικής αλλαγής στην παιδική ηλικία (EL)

Βοσνιάδου, Σ. (EL)

Αρχοντίδου, Α. (EL)
Καλογιαννίδου, Α. (EL)
Ιωαννίδης, Χ. (EL)

άρθρο (EL)

Διαπολιτισμικές μελέτες -- (EL)
Γεωγραφική αντίληψη -- (EL)
Μαθητές -- Αξιολόγηση -- (EL)
Geographical perception -- (EN)
Intercultural studies -- (EN)
Students, Rating of -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 07, τεύχ. 1, 30-51 (1996) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.