Μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποίησης σε δείγμα τραπεζικών υπαλλήλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποίησης σε δείγμα τραπεζικών υπαλλήλων (EL)

ΣταΘοπούλου, Βασιλική (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Επαγγελματική εξουθένωση (Ψυχολογία) (EL)
Τραπεζικοί υπάλληλοι -- Ελλάδα (EL)
Εργασιακή ικανοποίηση (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.