Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, διαδικασία επιπολιτισμούκαι ψυχική υγεία σε οικονομικούς μετανάστεςαπό την Αλβανία και τη Βουλγαρία στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, διαδικασία επιπολιτισμούκαι ψυχική υγεία σε οικονομικούς μετανάστεςαπό την Αλβανία και τη Βουλγαρία στην Ελλάδα (EL)

Σπανεα, Ευφρόσυνη (EL)

Καλαντζη-Αζιζι, Αναστασία (EL)

άρθρο (EL)

Μετανάστευση (EL)
Επιπολιτισμός (EL)
Κατάθλιψη (EL)
Migration, International (EN)
Acculturation (EN)
Depression, Mental (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 15) (τεύχ. 1) 32-54 (2008) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.