Έκθεσις του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης Ελλάδος καθηγητού Στρατή Γ. Ανδρεάδου επί του ισολογισμού του έτους 1956 προς την γενικήν συνέλευσιν των μετόχων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈκθεσις του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης Ελλάδος καθηγητού Στρατή Γ. Ανδρεάδου επί του ισολογισμού του έτους 1956 προς την γενικήν συνέλευσιν των μετόχων (EL)

Ανδρεάδης, Στρατής Γ. (EL)

Ισολογισμοί (EL)
Balance sheets (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1957 (EL)

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 1 (37) σ. 47-59 (1957) (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.