Η αιολική ενέργεια στο πλαίσιο της Κοινής Ενεργειακής Πολιτικής. Ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αιολική ενέργεια στις εθνικές πολιτικές. Η περίπτωση της Ελλάδας».

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η αιολική ενέργεια στο πλαίσιο της Κοινής Ενεργειακής Πολιτικής. Ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αιολική ενέργεια στις εθνικές πολιτικές. Η περίπτωση της Ελλάδας». (EL)

Νικολάου, Φωτινή (EL)

Τσάλτας, Γρ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ενεργειακή πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- (EL)
Αιολική ενέργεια -- Ελλάδα -- (EL)
Αιολική ενέργεια -- Δίκαιο και νομοθεσία - (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)