Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίαςστην κλινική πρακτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίαςστην κλινική πρακτική (EL)

Καλάτζη-Αζίζι, Αναστασία (EL)

άρθρο (EL)

Γνωστική θεραπεία (EL)
Γνωστική Ψυχολογία (EL)
Κλινική ψυχολογία (EL)
Cognitive-behavior therapy (EN)
Clinical psychology (EN)
Cognitive psychology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 4) (τεύχ. 2) 118-128 (1997) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.