Επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση στην εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση στην εκπαίδευση (EL)

Κουστέλιος, Αθανάσιος (EL)

Κουστέλιου, Ιωάννα (EL)

άρθρο (EL)

Εκπαίδευση -- (EL)
Εργασιακή ικανοποίηση -- (EL)
Επαγγελματική εξουθένωση (Ψυχολογία) -- (EL)
Education -- (EN)
Job satisfaction -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001 (EL)

Ψυχολογία, τόμος 8, τευχ. 1, 30-39 (2001) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.