Η έννοια του εαυτού και οι σχέσεις της με γνωστικούς και μεταγνωστικοΰς παράγοντες που αφορούν επιδόσεις σε ειδικούς τομείς γνώσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2000 (EN)
Η έννοια του εαυτού και οι σχέσεις της με γνωστικούς και μεταγνωστικοΰς παράγοντες που αφορούν επιδόσεις σε ειδικούς τομείς γνώσης (EL)

Δερμιτζάκη, Ελένη (EL)

Ευκλείδη, Αναστασία (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχογλωσσολογία (EL)
Εφηβική ψυχολογία (EL)
Language and languages -- Psychological aspects (EN)
Adolescent psychology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2000 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 7) (τεύχ. 3) 354-368 (2000) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)