Η φύση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα πλαίσια της συζήτησης για την αποτελεσματικότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η φύση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα πλαίσια της συζήτησης για την αποτελεσματικότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος (EL)

Μαυρέα, Ναταλία (EL)

Μαστρογιάννης, Αναστάσιος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Νομισματικές ενώσεις -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Παγκοσμιοποίηση -- Οικονομικές απόψεις -- (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.