Στάσεις απέναντι στην Ευρώπη και εθνική ταυτότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Στάσεις απέναντι στην Ευρώπη και εθνική ταυτότητα (EL)

Γεωργάς, Δ. (EL)

Ανδρεοπούλου, Σ. (EL)
Γκαρή, Α. (EL)
Χαντζή, Α. (EL)
Μυλωνάς, Κ. (EL)
Παναγιωτοπούλου, Π. (EL)
Ντάλλα, Μ. (EL)

άρθρο (EL)

Εθνικά χαρακτηριστικά (EL)
Παιδαγωγική ψυχολογία -- Ελλάδα (EL)
Educational psychology -- Greece (EN)
National identity (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 11) (τεύχ. 1) 87-105 (2004) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.