Το προφίλ μαθητών και μαθητριών με βάση υγιεινές και ανθυγιεινές συμπεριφορές:Σχέσεις με τον αθλητισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Το προφίλ μαθητών και μαθητριών με βάση υγιεινές και ανθυγιεινές συμπεριφορές:Σχέσεις με τον αθλητισμό (EL)

θεοδωράκης, Γιάννης (EL)

Παπαϊωάννου, Αθανάσιος (EL)

άρθρο (EL)

Αθλητισμός -- Κοινωνικές απόψεις -- (EL)
Μαθητές -- (EL)
Ανθρώπινη συμπεριφορά -- (EL)
Human behavior -- (EN)
Sports -- Social aspects -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002 (EL)

Ψυχολογία, τόμος 9, τευχ. 4, 547-562 (2002) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.