Το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων τουΑνθρώπου. Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων τουΑνθρώπου. Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη (EL)

Γραμμένος, Απόστολος (EL)

Κοτσώνης, Σταύρος (EL)

μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (EL)
Ανθρώπινα δικαιώματα -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.