Εργασιακή εμπειρία και η σχέση της με το κέντρο ελέγχου των αποφάσεων και τα κίνητρα σταδιοδρομίας των νέων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Εργασιακή εμπειρία και η σχέση της με το κέντρο ελέγχου των αποφάσεων και τα κίνητρα σταδιοδρομίας των νέων (EL)

Αργυρούδη, Στέλλα (EL)

Κάντα, Αριστοτέλη (EL)
Κατερέλος, Ι. (EL)
Χατζή, Α. (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Εμπειρία (EL)
Αποφάσεις, Λήψη των (EL)
Εργαζόμενοι -- Παρακίνηση -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.