Σημεία σύγκλισης Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων: συνέργειες, συλλογές, διαχείριση, πρότυπα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Σημεία σύγκλισης Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων: συνέργειες, συλλογές, διαχείριση, πρότυπα (EL)

Καστελιάνου, Ζωή (EL)

Κλήμης, Γιώργος (EL)
Μιχαηλίδου, Μάρθα (EL)
Δάλλας, Κωστής (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Αρχεία -- (EL)
Περιγραφική καταλογογράφηση -- (EL)
Μουσεία -- (EL)
Μουσεία -- Διαχείριση συλλογής -- (EL)
Βιβλιοθήκες -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)