Έφηβοι και μουσεία: αναζητήσεις σε ΄να δύσκολο πεδίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Έφηβοι και μουσεία: αναζητήσεις σε ΄να δύσκολο πεδίο (EL)

Στοΐου, Γλυκερία (EL)

Σκαρπέλος, Γιάννης (EL)
Γκαζή, Ανδρομάχη (EL)
Φουντουλάκη, Έφη (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Επισκέπτες μουσείων -- (EL)
Μουσεία -- Εκπαιδευτικές απόψεις -- Ελλάδα -- (EL)
Έφηβοι -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.