Διασυνοριακή συνεργασία-Εδαφική συνοχή, "Ανάλυση των μακρο-περιφερειών"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διασυνοριακή συνεργασία-Εδαφική συνοχή, "Ανάλυση των μακρο-περιφερειών" (EL)

Κωνσταντινίδου, Μαρία (EL)

Στεφάνου, Κων. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Περιφερειακή συγκρότηση -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- (EL)
Εταιρικό δίκαιο (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.