Εξέλιξη των Εργασιακών Σχέσεων μέσα από το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Ο σημαντικός παράγοντας της Ευελιξίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εξέλιξη των Εργασιακών Σχέσεων μέσα από το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Ο σημαντικός παράγοντας της Ευελιξίας (EL)

Κουφαλιώτη, Αγγελική (EL)

Δασκαλάκης, Δημοσθένης (EL)
Αλεξιάς, Γεώργιος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Εργασιακές σχέσεις -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Εργασιακές σχέσεις -- Επίδραση των τεχνολογικών καινοτομιών στις (EL)
Εργασιακές σχέσεις (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.