Φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα (EL)

Παπαθεοδώρου, Ιωάννης (EL)

Τάτσος, Νικόλαος (EL)
Γετίμης, Παναγιώτης (EL)
Δεμαθάς-Μαθάς, Ζαχαρίας (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ακίνητη ιδιοκτησία (EL)
Φορολογία (EL)
Ελλάδα (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.