Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στην οργάνωση και τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης της εταιρείας «Γερμανός»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στην οργάνωση και τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης της εταιρείας «Γερμανός» (EL)

Κούρτη, Εμμανουέλα (EL)

Τασόπουλος, Αναστάσιος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Διοίκηση και οργάνωση -- Έρευνα (EL)
Διαχείριση προσωπικού (EL)
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.