Συναισθηματική νοημοσύνη και μοντέλο ανταλλαγών ηγέτη-οπαδού: μια διερευνητική μελέτη.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Συναισθηματική νοημοσύνη και μοντέλο ανταλλαγών ηγέτη-οπαδού: μια διερευνητική μελέτη. (EL)

Μοναχολάκου, Έλενα (EL)

Νικολάου, Ιωάννης (EL)
Kατερέλος, Ιωάννης (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ηγεσία (EL)
Συναισθηματική νοημοσύνη (EL)
Εργασιακές σχέσεις (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.