Το σύμφωνο της σταθερότητας και της ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το σύμφωνο της σταθερότητας και της ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης (EL)
Stability and the growth pact in the framework of the european economic governance (EN)

Καρίπη, Ουρανία Θ. (EL)

Κέφης, Βασίλειος Ν. (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Παπαγιάννης, Δονάτος Ι. (EL)
Παπακωνσταντής, Μάρκος (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οικονομική διακυβέρνηση, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ευρωζώνη (EL)
Δημοσιονομική πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Οικονομική σταθερότητα -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Stability and Growth Pact, economic governance, Economic and Monetary Union, european integration, financial stability, eurozone (EN)
Fiscal policy -- European Union countries (EN)
Economic stabilization -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.