Η. Diels - W. Kranz, Ol προσωκρατικοί. Oι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα, απόδοση στα νέα ελληνικά Βασ. Α. Κύρκος, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμας, Τόμος Α, 2005 και Τόμος Β', 2007 (υπό έκδοση ο Τόμος Γ', Index)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Η. Diels - W. Kranz, Ol προσωκρατικοί. Oι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα, απόδοση στα νέα ελληνικά Βασ. Α. Κύρκος, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμας, Τόμος Α, 2005 και Τόμος Β', 2007 (υπό έκδοση ο Τόμος Γ', Index) (EL)

Μπακαούκας, Μιχαήλ (EL)

Προσωκρατικοί φιλόσοφοι (EL)
Φιλοσοφία, Αρχαία (EL)
Pre-Socratic philosophers (EN)
Philosophy, Ancient (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2008 (EL)

Ουτοπία: διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού (80), 188-191. (2008) (EL)

Ελληνικά Γράμματα (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)