Η. Diels - W. Kranz, Ol προσωκρατικοί. Oι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα, απόδοση στα νέα ελληνικά Βασ. Α. Κύρκος, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμας, Τόμος Α, 2005 και Τόμος Β', 2007 (υπό έκδοση ο Τόμος Γ', Index)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ. Diels - W. Kranz, Ol προσωκρατικοί. Oι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα, απόδοση στα νέα ελληνικά Βασ. Α. Κύρκος, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμας, Τόμος Α, 2005 και Τόμος Β', 2007 (υπό έκδοση ο Τόμος Γ', Index) (EL)

Μπακαούκας, Μιχαήλ (EL)

Προσωκρατικοί φιλόσοφοι (EL)
Φιλοσοφία, Αρχαία (EL)
Pre-Socratic philosophers (EN)
Philosophy, Ancient (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Ουτοπία: διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού (80), 188-191. (2008) (EL)

Ελληνικά Γράμματα (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.