Ηγεμονία,αντιηγεμονία και βιοπολιτικό πλήθος:Η διαμάχη.Στοχασμοί για τη ριζική αλλαγή στην εποχή μας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ηγεμονία,αντιηγεμονία και βιοπολιτικό πλήθος:Η διαμάχη.Στοχασμοί για τη ριζική αλλαγή στην εποχή μας (EL)

Laclau , Ernesto (EL)

Hardt , Michael (EL)
Mouffe , Chantal (EL)
Zizek , Slavoj (EL)
Negri , Antonio (EL)

άρθρο (EL)

Ηγεμονία (EL)
Hegemony (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Σύγχρονα θέματα: τριμηνιαία έκδοση επιστημονικού προβληματισμού και παιδείας, τ.114, 24-30 (2011) (EL)

Πεσμαζόγλου, Στέφανος (EL)
Ανανιάδης, Γρηγόρης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.